Communications Committee

A Kommunikációs Bizottságot (CoCom)-ot a 2002/21/EK Keretirányelv 22. cikke értelmében hozták létre. A CoCom segítséget nyújt az Európai Bizottságnak a szabályozási keretrendszerrel kapcsolatos jogainak gyakorlásában. A CoCom az Európai Bizottság tanácsadó szerve. Egyik fontos funkciója, hogy fórumot biztosít a hírközlési piac fejlődésével, eseményeivel és a szabályozási tevékenységgel kapcsolatos információcseréhez.

A szervezet honlapja