Radio Spectrum Policy Group

A Rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoportot (RSPG)-t mint konzultatív csoportot a 2002/676/EC Rádió Spektrum Határozattal hozták lét-re azzal a küldetéssel, hogy támogatást és tanácsadást nyújtson az Európai Bizottságnak olyan spektrumpolitikai kérdésekben, mint a rádiós spektrum hozzáférhetősége, a spektrum harmonizációja és allokációja, a spektrumhasználathoz fűződő jogok gyakorlása, a spektrum allokációjának átszervezése, a spektrum értékelése, hatékony használata, valamint a spektrum fiziológiai hatásaival kapcsolatban az egészség védelme.

A szervezet honlapja