Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal feladata és tagjai

• Publikálva: 2014.03.26. 11:24 • Címke: gyermekek és kiskorúak védelme, Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal • Forrás: Kommunikációs igazgatóság, Külső kommunikációs osztály

A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztalt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, Karas Monika hozta létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. pontja felhatalmazása alapján.

A 21 tagú tanácsadó testület célja, hogy ösztönözze a kiskorúak védelmét a világhálón, és támogassa a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének munkáját. Ennek érdekében állásfoglalásokat, ajánlásokat dolgoz ki a gyermekbarát internetezés elterjesztésére, így a szűrőszoftverek hatékony alkalmazására is, valamint a gyerekek és szüleik médiatudatosságának növelésére. A szervezetnek nincs hatásköre kötelező erejű jogi normák megalkotására, az önszabályozás és a jó gyakorlatok ösztönzésével azonban hatékony szereplővé válhat a médiaszabályozásban. A grémium egyedi ügyeket is jogosult megvizsgálni. Bárki fordulhat hozzájuk, aki azt tapasztalja, hogy a tartalomszolgáltató gyermekvédelmi szempontok figyelmen kívül hagyásával tesz közzé olyan információkat, amelyek súlyosan károsíthatják a kiskorúak szellemi, lelki fejlődését például erőszak kegyetlen vagy a szexualitás naturális ábrázolásával.

A kerekasztal 2014. március 12-én tartotta alakuló ülését. A kerekasztal megalakítására a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tavaly tavasszal tett javaslatot a gyermekbarát internet szabályozása témájában összeállított koncepcióban.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke két tagot és a testület elnökét saját jelölés alapján, nyolc-nyolc tagot a gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetek, illetve az internetpiaci szakmai szövetségek ajánlásai, két tagot az informatikáért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium javaslata alapján nevezett ki a törvényi rendelkezéseknek megfelelően. A kerekasztal elnöke és a húsz tag három évre nyerik el megbízásukat, munkájukért díjazásban nem részesülnek.

A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal összetétele

Elnök:

 • Koltay András Médiatanács-tag

Tagok NMHH-jelölés alapján:

 • Vass Ágnes Médiatanács-tag
 • Váradiné Kónya Ildikó, az NMHH Szabályozási Igazgatóságának munkatársa

Tagok az informatikáért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium javaslata alapján:

 • Csiszér Gábor tanácsos
 • Tóth Beáta

Tagok a gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetek javaslatai alapján (zárójelben a jelölő szervezet neve):

 • Alpár Vera (Gyermekmédia Közhasznú Egyesület),
 • dr. Baracsi Katalin (Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület; Magyar Jog- és Államtudományi Társaság),
 • dr. Kutassy Jenő (Nagycsaládosok Országos Egyesülete),
 • Matusek M. Zsuzsanna (Országos Gyermekvédő Liga),
 • Mikesy György (Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ, Diákotthon és Gyermekotthon),
 • Pintér Róbert (Egyszer Volt A Gyermekkultúráért Alapítvány),
 • Sterner Zoltán (Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület),
 • Turócziné Pesty Ágnes (Öveges József Tanáregylet; Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesülete; Tanítók Fekete István Egyesülete; Történelmi Egyházak Közoktatási Intézményvezetőinek Országos Egyesülete; Sík Sándor Tanáregylet).

Tagok a szolgáltatók érdekvédelmi és önszabályozó szervezeteinek javaslatai alapján (zárójelben a jelölő szervezet neve):

 • dr. Csömör Magdolna (Hírközlési Érdekegyeztető Tanács),
 • dr. Detrekői Zsuzsa (Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete),
 • Hargitai Lilla (Média Unió a Társadalmi Tudatformálásért Közhasznú Alapítvány),
 • dr. Mayer Erika (Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület; Magyar Tartalomipari Szövetség),
 • dr. Németh Tibor (Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete),
 • Nyilas Orsolya (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége),
 • dr. Pócsik Ilona (Önszabályozó Reklám Testület; Reklám Világszövetség; Médiasmart Egyesület),
 • dr. Szilágyi Zsuzsanna (Magyar Lapkiadók Egyesülete)