A média- és hírközlési biztos bemutatkozása

Közzétéve: 2015. október 1.

Dr. Kastory Edina ügyvéd, jogi szakértő tölti be 2015. május 1-től a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság mellett a Média- és Hírközlési Biztos tisztségét.

Kastory Edina (587x487 px)

A Biztos több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hírközlés és média területén. Részt vett civil és kormányzati hírközlési, mobil távközlési, valamint rádiós és televíziós műsorszolgáltatási jogosultság megszerzésére irányuló pályázati, frekvencia-árverési eljárásokban, vezetékes és műholdas műsorelosztási projectek megvalósításában, hírközlési és híradástechnikai rendszerek beszerzésében. Részt vett a hírközlési jogharmonizációs, jogalkotási feladatokban. Munkája kiterjedt a hírközléssel kapcsolatos adatvédelemre, és fogyasztóvédelemre, szakmai érdekképviseleti tevékenységre.

„Biztosként elsődlegesen arra törekszem, hogy hatáskörömben eljárva, illetve a jogszabályi keretek között a hivatalom a beérkező panaszok alapján indult eljárásokban minél hatékonyabb védelemben részesüljenek a fogyasztók alapos, méltányos érdekei. Azt szeretném előmozdítani, hogy a hírközlési szolgáltatások előfizetői, illetve a médiatartalom-szolgáltatást igénybe vevők fogyasztók minél felkészültebb, kellő digitális ismeretekkel rendelkező, tudatosabb, asszertívabb fogyasztókként részesedjenek az információs társadalom előnyeiből.”