MN/15753-7/2015. számú határozat – kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása (ATV Start, 2015. június 2.)

Hatósági döntés dátuma: 2016. április 28.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) személyes adat (Személyes adat ; a továbbiakban: Kérelmező) a Személyes adat által képviselt ATV Zrt.-vel (1102 Budapest, Kőrösi Cs. S. u. 31., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben az ATV  állandó megnevezésű csatornán 2015. június 2-án sugárzott „ATV START” című műsorszám 7:45:15-kor kezdődött összeállításával kapcsolatos, 2015. június 5-én érkezett, a kiegyensúlyozott tájékoztatás megsértését kifogásoló kérelme alapján 2015. június 6-án indult hatósági eljárásban a Kérelmező kérelmét

elutasítja.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának (a továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. Az eljárás illetékmentes. A fellebbezést a Médiatanács annak kézhezvételét követő 40 napon belül bírálja el.


A teljes döntés (indoklással) és a másodfokú határozat a jobb oldali kapcsolódó tartalmak között érhető el.