Eht-módosítás: új építésügyi és építésfelügyeleti rendelkezések

Közzétéve: 2016. július 4.

Módosul az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.). Az építményengedélyezést és az építésfelügyeletet az alábbi változások érintik.

  • Személyi hatály kiterjesztése

A módosítás következtében az Eht. személyi hatálya kibővül az épületen belüli infrastruktúrával rendelkezni jogosult személlyel és az elektronikus hírközlési építmény építési folyamatának résztvevőjével (építtető, tervező, kivitelező, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr).

  • Építésügyi bírság

A jövőben az Eht. tartalmazza a jogsértések taxatív felsorolását és a kiszabható bírságok alapját, illetve mértékét.

Fix összegű bírságokat állapít meg a szabályozás pl. a használatbavételi engedély iránti kérelem, továbbá az utólagos bejelentés határidőre történő benyújtásának elmulasztására. Ugyanakkor az engedélytől eltérő-, vagy engedély nélküli építés esetén a bírság alapja a nyomvonal hossza egy minimum összeg meghatározásával.

  • Építésfelügyeleti bírság

Jelentős változások lesznek az építésfelügyeleti bírságolásban is, amit szintén az Eht. szabályoz.

A szankcionálható jogsértések köre nem bővül, de átláthatóbb lesz a bírságok mértékének meghatározása, ami a legtöbb esetben km vagy folyóméter alapú (pl. nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező foglalkoztatása és a foglalkoztatás elfogadása, tervezési dokumentáció nélküli kivitelezési tevékenység végzése), néhány esetben fix összegű (pl. írásbeli kivitelezési szerződés hiánya).

  • A 2014/61/EU irányelv átültetése

Az építési beruházások költséghatékony megvalósításának elősegítése érdekében új fejezetként jelent meg az Eht-ban az építési munkák összehangolására, a fizikai infrastruktúrával kapcsolatos átláthatóság biztosítására, valamint a tervezett építési munkák átláthatóságára vonatkozó szabályozás.