Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

Eht-módosítás: új építésügyi és építésfelügyeleti rendelkezések

• Publikálva: 2016.07.04. 14:15 • Címke: építés-felügyeleti ellenőrzés (távközlés), építményengedélyezés, elektronikus hírközlésről szóló törvény (2003. évi C., Eht.), jogszabályok • Forrás: Szegedi Hatósági Iroda

Módosul az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.). Az építményengedélyezést és az építésfelügyeletet az alábbi változások érintik.

  • Személyi hatály kiterjesztése

A módosítás következtében az Eht. személyi hatálya kibővül az épületen belüli infrastruktúrával rendelkezni jogosult személlyel és az elektronikus hírközlési építmény építési folyamatának résztvevőjével (építtető, tervező, kivitelező, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr).

  • Építésügyi bírság

A jövőben az Eht. tartalmazza a jogsértések taxatív felsorolását és a kiszabható bírságok alapját, illetve mértékét.

Fix összegű bírságokat állapít meg a szabályozás pl. a használatbavételi engedély iránti kérelem, továbbá az utólagos bejelentés határidőre történő benyújtásának elmulasztására. Ugyanakkor az engedélytől eltérő-, vagy engedély nélküli építés esetén a bírság alapja a nyomvonal hossza egy minimum összeg meghatározásával.

  • Építésfelügyeleti bírság

Jelentős változások lesznek az építésfelügyeleti bírságolásban is, amit szintén az Eht. szabályoz.

A szankcionálható jogsértések köre nem bővül, de átláthatóbb lesz a bírságok mértékének meghatározása, ami a legtöbb esetben km vagy folyóméter alapú (pl. nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező foglalkoztatása és a foglalkoztatás elfogadása, tervezési dokumentáció nélküli kivitelezési tevékenység végzése), néhány esetben fix összegű (pl. írásbeli kivitelezési szerződés hiánya).

  • A 2014/61/EU irányelv átültetése

Az építési beruházások költséghatékony megvalósításának elősegítése érdekében új fejezetként jelent meg az Eht-ban az építési munkák összehangolására, a fizikai infrastruktúrával kapcsolatos átláthatóság biztosítására, valamint a tervezett építési munkák átláthatóságára vonatkozó szabályozás.

Kapcsolódó linkek