Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

EP/23782-4/2016. határozattervezet: az Invitel Zrt. Távközlési Zrt. összekapcsolási referenciaajánlatának hivatalbóli módosítása (INRIO)

• Publikálva: 2016.11.29. 15:53 • Címke: Invitel Távközlési Zrt., referencia összekapcsolási ajánlatok (RIO), referenciaajánlatok, határozattervezetek • Forrás: Szabályozási Igazgatóság

EP/23782-4/2016. határozat-tervezet (INRIO)

(A határozat-tervezet teljes szövegét és a referenciaajánlat módosítással érintett részeit a módosításokat korrektúrával jelölve a jobb oldalon látható, „Kapcsolódó dokumentumok” dobozból elérhető dokumentumok tartalmazzák.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 40.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a 2016. augusztus 1-jén hivatalból indított eljárásban hozott határozat tervezetét, valamint a referenciaajánlat módosítással érintett részeit.

A tervezettel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapján való közzétételt (2016. november 29.) követő 20 napon belül bárki írásban megküldheti a tervezetre vonatkozó álláspontját, javaslatát, egyéb észrevételét (a továbbiakban: észrevételek).

Az észrevételeket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/A. § (1) bekezdésében foglalt kapcsolattartási úton az Elnökhöz címezve, kizárólag a megjelölt időpontig (2016. december 19.) lehet benyújtani, a Hatóság csak ezen észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni. Kérjük ugyanakkor, hogy a fenti módon a Hatóság részére eljuttatott észrevételeket a könnyebb feldolgozhatóság érdekében az inrio@nmhh.hu címre is szíveskedjenek eljuttatni.