A Médiatanács 1430/2016. (XII. 20.) számú döntése

A KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról

Hatósági döntés dátuma: 2016. december 20.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás (KOLLÁNYIÁGOSTON2016) harmadik fordulójában a rendelkezésre álló keretösszeget 467.975 Ft-tal az Alap 2016. évi kötelezettségvállalással még nem terhelt forrása terhére megemelve – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám:
MA-KOLLÁNYI
ÁGOSTON
2016-…/2016.
a kedvezményezett
neve
a filmalkotás
tervezett címe
önálló/
sorozat/rövid
sorozat
(epizód)
a rendező
neve
az első
bemutatást
vállaló média-
szolgáltató
a megítélt
támogatás (Ft)
44
MAKABOR
Szolgáltató Kft.
CR
önálló alkotás
Oláh
Kata
Hír Tv Zrt.
 
9 320 000   
47
Nagy Szolgáltató
és Kereskedelmi
Kft.
Egy munkás
szemben a
munkáshatalommal
önálló alkotás
Csallóközi
Zoltán
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
 
8 550 000   
50
Aladdin Camera
Rental Kft.
Megőrzés
folyamatban
önálló alkotás
Sopsits
Árpád
Echo Hungária
TV Zrt.
10 000 000
52
Filmdzsungel Kft.
A vízipók tényleg
csodapók
önálló alkotás
Kriska
György
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
 
9 000 000   
53
Omega-Kreatív Bt.
Szabó Zoltán, egy
csodálatos elme
önálló alkotás
Géczy
Dávid
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
 
9 990 000   
54
Filmdzsungel Kft.
Inverse Everest
önálló alkotás
Lerner
Balázs
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
 
7 875 000   
59
Székelyföldi
Stúdió Egyesület
(pénzügyi
lebonyolító:
Dunatáj
Alapítvány)
Árva medve
rehabilitációs
központ
önálló alkotás
Fecső
Zoltán
Echo Hungária
TV Zrt.
 
6 000 000   
60
Afterjka Kft.
Ételem értelme
rövid
ismeretterjesztő
sorozat (9)
Szabó
Simon
Echo Hungária
TV Zrt.
 
9 750 000   
61
SZÓVILÁG KFT.
Reformáció hétről
hétre
rövid
ismeretterjesztő
sorozat (16)
Hevér
Zoltán
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
 
9 804 000   
9 db
a megítélt támogatás összesen:
80.289.000 Ft


2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás (KOLLÁNYIÁGOSTON2016) harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban:

iktatószám:
MA-KOLLÁNYI
ÁGOSTON
2016-…/2016.
a pályázó neve
a filmalkotás
tervezett címe
önálló/
sorozat/rövid
sorozat
(epizód)
a rendező neve
az első bemutatást
vállaló média-
szolgáltató
42
Cuttingroom Bt.
RoboCup
önálló alkotás
Berta Enikő
Echo Hungária TV
Zrt.
43
Focusfox Kft.
A Főnixmadár
önálló alkotás
Kerékgyártó
Yvonne
Echo Hungária TV
Zrt.
45
Makabor
Szolgáltató Kft.
Erdély utolsó
nagyasszonya
önálló alkotás
Csukás Sándor
Hír Tv Zrt.
46
Dunatáj
Alapítvány
EGODETOX
önálló alkotás
Tóth Artin
Echo Hungária TV
Zrt.
48
HeART Film Kft.
Sir Bryan Cartledge
élete
önálló alkotás
Gálfi Melinda
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
49
Természetfilm.hu
Egyesület
Buksi és a hosszú élet
titka
önálló alkotás
Molnár Attila
Dávid
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
51
Természetfilm.hu Egyesület
Magyar Föld
önálló alkotás
Kővári Gábor
AMC Networks
Central Europe Kft.
55
Siriat Zrt.
Az emlékezet
önálló alkotás
Novák Tamás
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
58
Speak Easy Project
Bt.
Marios a varázsló
önálló alkotás
Simonyi Balázs
Echo Hungária TV
Zrt.
62
Omega-Kreatív Bt.
Mázli, hogy érti?
önálló alkotás
Szekeres Csaba
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
63
KEDD Kulturális
és Szolgáltató Kft.
Miezmiaz?
rövid
ismeretterjesztő
sorozat (16)
M.Tóth Géza,
Gerdelics Miklós
AMC Networks
Central Europe Kft.


3.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás (KOLLÁNYIÁGOSTON2016) harmadik fordulójában– a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:

iktatószám:
MA-KOLLÁNYI
ÁGOSTON
2016-…/2016.
a pályázó neve
a filmalkotás
tervezett címe
önálló/
sorozat/rövid
sorozat
(epizód)
a rendező neve
az első bemutatást
vállaló médiaszolgáltató

56
ROPROD
RÓZSA-
PRODUKCIÓ
KFT.
Turca, dolmány, mente
- A magyar viseletek története
önálló alkotás
Takács Vera
Echo Hungária TV Zrt.
57
Stúdió 42/B
Filmgyártó és
Forgalmazó Kft.
Anyanyelveink
önálló alkotás
Tősér Ádám
Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.


4.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás (KOLLÁNYIÁGOSTON2016) harmadik fordulójában a támogatási szerződés megkötésének határidejét – tekintettel az év végi ünnepekre – 2017. január 31-ig meghosszabbítja.

5.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárás harmadik fordulóját lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

  • 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
  • 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás harmadik fordulójának eredményéről szóló közleményt,
  • a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF II. 14.2.4. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
  • a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot,
  • bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak átutalásáról határidőben intézkedjen.


a döntés melléklete:
a bírálóbizottság 2016. december 15-én kelt ajánlása