Felhívás filmelőállítók részére

Közzétéve: 2017. február 21.

Az elmúlt időszakban több esetben is előfordult, hogy magyar filmelőállító által Magyarországon, magyar stábbal készített filmet kívántak art moziban terjeszteni, és az art mozi üzemeltetők kérték a filmre vonatkozóan a magyar részvételi arányok szerinti besorolás meglétét. Mivel egyes filmek elkészítése során közvetlen támogatást nem vesz igénybe a filmelőállító, így ezen filmalkotások nagy része nem rendelkezik a besorolásról szóló hatósági határozattal. Ezzel összefüggésben az NMHH Nemzeti Filmiroda az alábbi felhívást teszi közzé:

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 26/B. §-a azon filmalkotások esetében írja elő a magyar részvételi arányok alapján történő besorolást, amelyek előállításához közvetlen támogatást igényelnek. Ugyanakkor az art mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet 1.§ (1) bekezdése meghatározza a mozik vagy mozitermek számára az art minősítés feltételeit, melynek f) pontja tartalmazza azon filmalkotások körét, melyeket az art mozi vagy terem előadásainak Budapesten legalább 60%-ában vagy vidéken legalább 50%-ában 14-22 órai kezdéssel vetít. A rendelet 1.§ (1) bekezdésének fb) pontja ebben a körben rögzíti egyik feltételként az Mktv. 2. §-a szerinti magyar, magyar részvételű vagy egyéb magyar részvételű filmalkotásokat.

Fentiekben említett okok miatt felhívjuk a filmelőállítók figyelmét arra, hogy a magyar vagy magyar részvétellel megvalósítandó filmalkotások tervezési szakaszában gondolják át, hogy milyen módon kívánják majd terjeszteni az alkotást. Amennyiben szándékukban áll az art mozikban is terjeszteni az elkészült filmet, abban az esetben még a gyártási időszak kezdetén - a vonatkozó határidők betartásával - indítsák el az NMHH Hivatalánál a magyar részvételi arányok szerinti besorolási eljárást. Így elkerülhetővé válik az a problémás helyzet, amikor a jogerős besorolási határozat hiányában az art mozi üzemeltetője nem tűzi műsorra a filmet.