Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

Felhívás a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal tagjainak jelölésére

• Publikálva: 2017.02.23. 11:35 • Címke: Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal, gyermekek és kiskorúak védelme, internetes bűnözés • Forrás: Médiatanács Titkárság Főosztály

A kiskorúak védelmével foglalkozó szakmai és civil szervezetek, továbbá a médiatartalom-szolgáltatók, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók és az elektronikus hírközlési szolgáltatók szakmai érdekképviseleti és önszabályozó szervezetei 2017. március 7-éig tehetnek javaslatot a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal tagjaira

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2013. decemberi módosítása életre hívta a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztalt. A Kerekasztal a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének − az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás és az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján hozzáférhető médiatartalmak, információk tekintetében − a kiskorúak egészséges fejlődését biztosító jogszabályi előírások elfogadását és hatályosulását elősegítő javaslattevő, véleményező, tanácsadó testülete (Ekertv. 4/A–4/D. §).

A Kerekasztal jelenlegi tagjainak mandátuma márciusban lejár, ezért szükségessé vált új elnök és tagok kinevezése. A törvény nem zárja ki a korábbi tagok újbóli kinevezését, így a személyi javaslatot tevő szervezetek akár a jelenlegi tagok valamelyikét is javasolhatják az új testületbe.

A húsz tag közül nyolc tagra a kiskorúak védelmével foglalkozó, országos működési területű, legalább három éve működő szakmai és civil szervezetek, további nyolc tagjára a médiatartalom-szolgáltatók, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók és az elektronikus hírközlési szolgáltatók országos működési területű, legalább három éve működő szakmai érdekképviseleti és önszabályozó szervezetei tehetnek javaslatot. A Hatóság elnöke a javasolt személyek közül nevezi ki a Kerekasztal tizenhat tagját, szintén három évre.

A fentiekben megfogalmazott feltételeknek eleget tevő szervezetek, amennyiben a Kerekasztal egy tagjának személyére javaslatot kívánnak tenni, jelöltjük nevét – rövid indokolással és szakmai önéletrajzzal együtt – elektronikus úton a gyermekbaratinternet@mediatanacs.hu e-mail címre, vagy postai úton a 1088 Budapest, Reviczky utca 5. címre (NMHH Médiatanács) 2017. március 7. napjáig küldjék meg.