Tájékoztató - a Közszolgálat Testület az Mttv. 1. számú mellékletének 3. pontjában meghatározott - nyilvántartásba vett Jelölő Szervezeteinek sorsolásáról

Közzétéve: 2017. február 24.

Tájékoztató  - a Közszolgálat Testület a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 1. számú mellékletének 3. pontjában meghatározott - nyilvántartásba vett Jelölő Szervezeteinek sorsolásáról

A Közszolgálati Testület jelenlegi, 2014. március 31-én delegált tagjainak megbízatási ideje 2017. március 31-én lejár.

Az Mttv. rendelkezései szerint a Közszolgálati Testület 14 tagból áll, akiket az Mttv. 1. számú mellékletében felsorolt Jelölő Szervezetek delegálhatnak.

A Nemzeti Média–és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) honlapján 2017. január 16-án nyilvánosságra hozott „Jelentkezési felhívás tag delegálására a Közszolgálati Testületbe” című felhívásra az Mttv. 1. számú mellékletének 4. pontja alapján 28 Jelölő Szervezet jelentkezett, melyből az NMHH Hivatala 25 Jelölő Szervezetet vett nyilvántartásba, 3 esetben pedig a nyilvántartásba vételt megtagadta.

Az egy csoportba tartozó Jelölő Szervezetek közül csak egy szervezet jelölhet tagot a Közszolgálati Testületbe. Az Mttv. 1. számú mellékletének 4. pontja szerint „az egyazon pont alatt megjelölt és regisztrált szervezetek egymással megállapodhatnak a delegált személyt illetően. Amennyiben ilyen megállapodás nem születik, a Hivatal sorsolással dönti el, hogy melyik szervezet jelöltje delegálható.

Az Mttv. 1. számú mellékletének i) pontja szerinti „a Magyarország települési önkormányzatainak szövetségei, illetve szervezetei”, illetve l) pontja szerinti „a családok érdekeit védő és képviselő, Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény hatálya alá tartozó érdekvédelmi szervezetek, amelyek alapszabályából a működési kör országos jellege megállapítható” kategóriákban az NMHH Hivatala egy-egy Jelölő Szervezetet vett nyilvántartásba, így e kategóriákban sorsolás tartása nem indokolt, azonban a sorsolás napján ezen Jelölő Szervezeteknek is szükséges regisztrálniuk.

A Hivatal a további kategóriákban a sorsolást közjegyző jelenlétében, 2017. március 1-jén 10 óra 30 perckor tartja az NMHH székhelyén (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., földszint, 1-3. tárgyaló).

A sorsoláson csak az a szervezet vehet részt, amelynek képviselője, illetve meghatalmazottja regisztrált. Meghatalmazott vagy egyéb képviselő esetében – a személyazonosság igazolása mellett – okirattal is igazolni szükséges a sorsoláson való részvételi jogosultságot a Jelölő Szervezet nevében.

A regisztráció a sorsolást megelőzően 9 óra 30 perctől 10 óra 30 percig tart.

Az egyes kategóriák szerint az NMHH Hivatala által nyilvántartásba vett Jelölő Szervezetek az alábbiak:

Mttv. 1. sz. melléklet i) pontja szerinti, „a Magyarország települési önkormányzatainak szövetségei, illetve szervezetei” kategória

 1. Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége


Mttv. 1. sz. melléklet j) pontja szerinti, „a magyarországi nemzetiségek országos önkormányzatai” kategóriában nem volt érvényes jelölés.

Mttv. 1. sz. melléklet k) pontja szerinti, „a Magyarországgal szomszédos államokban bejegyzett, száz főnél nagyobb taglétszámú magyar kulturális szervezetek” kategória

 1. Vadvirág Hagyományápoló Kör
 2. Asociatia Centrum Studiorum Egyesület
 3. Asociatia Students Without Boundaries Egyesület
 4. Asociatia Igen, Tessék - Da, poftiti Egyesület
 5. Kolozsvári Magyar Diákszövetség


Mttv. 1. sz. melléklet l) pontja szerinti, „a családok érdekeit védő és képviselő, Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény hatálya alá tartozó érdekvédelmi szervezetek, amelyek alapszabályából a működési kör országos jellege megállapítható” kategória

 1. Nagycsaládosok Országos Egyesülete


Mttv. 1. sz. melléklet m) pontja szerinti, „a fogyatékkal élő személyek Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény hatálya alá tartozó érdekvédelmi szervezetei, amelyek alapszabályából a működési kör országos jellege megállapítható” kategória

 1. Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
 2. Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa
 3. Egyesület a Sérült Emberekért
 4. Siketvakok Országos Egyesülete
 5. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
 6. Autisták Országos Szövetsége
 7. Fáy Károly Hallássérült és Fogyatékos Személyek Egyesülete
 8. Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete
 9. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
 10. Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete


Mttv. 1. sz. melléklet n) pontja szerinti, „az irodalom, a színház-, a film-, az előadó-, a zene-, a tánc-, a képző- és az iparművészet területén működő, Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény hatálya alá tartozó szakmai szervezetek, amelyek alapszabályából a működési kör országos jellege megállapítható, és amelyek tagsága elsősorban a felsorolt területeken tevékenységet folytató személyekből vagy szervezetekből áll” kategória

 1. Magyarnóta Szerzők és Énekesek Országos Egyesülete
 2. Írott Szó Alapítvány
 3. Könyves Szövetség - Szépirodalmi és Társadalomtudományi Kiadók Szövetsége
 4. FOKUSZ, a Kárpát-medencei Kulturális Kapcsolatokért Közhasznú Egyesület
 5. Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör
 6. Magyar Írószövetség
 7. Arany János Alapítvány
 8. Tokaji Írótábor Egyesület

 

Budapest, 2017. február 24.