A Médiatanács 183/2017. (II. 28.) számú döntése

A TV2 Média Csoport Zrt. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016. szeptember 21-én sugárzott Mokka című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjának vélelmezett megsértése]

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjainak a TV2 csatornán 2016. szeptember 21-én a Mokka című műsorszámban történt vélelmezett megsértése tárgyában, egyben nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezi a Médiaszolgáltatót arra vonatkozóan, hogy a fenti műsorszámban fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-e meg a Generali Biztosító szolgáltatását.