A Médiatanács 186/2017. (II. 28.) számú döntése

Kiegyensúlyozottsági kérelem a Kossuth Rádió 2017. január 28-án 15 óra 7 perces kezdettel sugárzott Időt kérek című műsorszámmal kapcsolatban

Hatósági döntés dátuma: 2017. február 28.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) Személyes adat (Személyes adat ; a továbbiakban: Kérelmező) a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (1016 Budapest, Naphegy tér 8. 2. em., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Kossuth Rádió adóján 2017. január 28-án 15 óra 7 perces kezdettel sugárzott „Időt kérek” című műsorszámmal kapcsolatban, 2017. február 2-án benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelme alapján 2017. február 3-án indult hatósági eljárásban a Kérelmező kérelmét

elutasítja.

E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a közléstől számított 15 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól (a továbbiakban: bíróság) lehet kérni a Médiatanácshoz benyújtandó keresetlevéllel. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérhet. A keresetet a bíróság 60 napon belül bírálja el.


A határozat teljes szövegét a csatolt PDF-dokumentum tartalmazza.