A magyar zene aránya a leghallgatottabb kereskedelmi rádiókban 2015-ben

Összhangban az uniós szabályozással, a magyar nyelv és a kultúra védelmét szolgáló törvényi előírás értelmében csak a magyar nyelvű, illetve a hazai nemzetiségek nyelvén készült művek tartozhatnak a nemzeti kvótába. Ez a kritérium azonban nem vonatkozik az instrumentális művekre, ahol a definíció „a magyar kultúra vagy Magyarország által elismert valamely nemzetiség Magyarországhoz kapcsolódó kultúrájához” való tartozást helyezi előtérbe.

A törvény a magyar zenei művek bemutatásával kapcsolatban mennyiségi kvótát állít fel az éves műsoridő bázisán, és ennek teljesítése – a helyi médiaszolgáltatások kivételével – a lineáris rádiós médiaszolgáltatásokra ró kötelezettséget. Az Mttv. 21. § (1)–(2) bekezdése értelmében a lineáris rádiós médiaszolgáltatásban a zenei művek közzétételére szánt évi teljes műsoridő legalább 35 százalékát magyar zenei művek bemutatására kell fordítani, az előírás a közszolgálati és közösségi adók esetében 50 százalék. További követelmény, hogy a magyar zenei művekből álló repertoár éves átlagban legalább 25 százaléka öt évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei műből vagy öt évnél nem régebben készült hangfelvételből kell hogy álljon; ezeknek a szabályoknak az 524 óra közötti műsorsávban is teljesülniük kell.

Az NMHH a zenei kvóták teljesülésének ellenőrzésekor több százezer elhangzási adatot tesz tárgylemezre, melyek többsége a médiaszolgáltatóktól kapott önbevallásból nyerhető ki.

2015-ben az országos és a körzeti rádiók közül négyen nem teljesítették a magyar zenei kvótát. Az öt évnél nem régebbi magyar tételek közreadásában három csatorna éves produktuma nem érte el a megszabott értéket.

A magyar zene aránya a leghallgatottabb kereskedelmi rádiókban 2015-ben
Create column charts