A Médiatanács 422/2017. (V. 3.) számú döntése

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. évi költségvetésének módosított előirányzatairól, a költségvetés teljesüléséről szóló beszámolóról

Hatósági döntés dátuma: 2017. május 3.

 1. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése bevételi oldalának „2. Médiaszolgáltatási díj” módosított bevételi előirányzatát 64,5 M Ft-tal növeli.
 2. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése bevételi oldalának „3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)” módosított bevételi előirányzatát 9,1 M Ft-tal csökkenti.
 3. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése bevételi oldalának „4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat” módosított bevételi előirányzatát 10,8 M Ft-tal növeli.
 4. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése bevételi oldalának „6. Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések” módosított bevételi előirányzatát 7.000 M Ft-tal létrehozza.
 5. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése bevételi oldalának „7. Egyéb céltámogatások” módosított bevételi előirányzatát 70,7 M Ft-tal létrehozza.
 6. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése bevételi oldalának „8. Finanszírozott áfa visszatérítése” módosított bevételi előirányzatát 47,1 M Ft-tal létrehozza.
 7. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése bevételi oldalának „9. Visszakövetelt támogatások” módosított bevételi előirányzatát 16,4 M Ft-tal létrehozza.
 8. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése bevételi oldalának „10. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek” módosított bevételi előirányzatát 2.653,9 M Ft-tal növeli.
 9. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „1.2 Médiatanács hivatali szervezete” kiadási előirányzatát 54,4 M Ft-tal megemeli.
 10. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „2. Média Mecenatúra támogatás” kiadási előirányzatát a kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal 1.641,8 M Ft-tal megemeli.
 11. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „2. Média Mecenatúra támogatás” kiadási előirányzatát a 2015-ben visszafizetett támogatások összegével 8,1 M Ft-tal, valamint a támogatási célú összegek befektetésével elért 2015. évi hozammal 19,9 M Ft-tal megemeli.
 12. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.” kiadási előirányzatát a 2015. évi reklámadó összegével 97,1 M Ft-tal megemeli.
 13. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelői tevékenysége kiadásai” módosított kiadási előirányzatát a 2015. évi költségvetés kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa terhére 479,0 M Ft-tal megemeli.
 14. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelői tevékenysége kiadásai” módosított kiadási előirányzatát 3.191,8 M Ft-tal megemeli.
 15. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „5. Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)” módosított kiadási előirányzatát 199,9 M Ft-tal megemeli.
 16. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft.” módosított kiadási előirányzatát 4,1 M Ft-tal megemeli.
 17. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány” módosított kiadási előirányzatát 71,5 M Ft-tal megemeli.
 18. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa” módosított kiadási előirányzatát 35,1 M Ft-tal megemeli.
 19. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „11. Egyéb céltámogatások felhasználása” módosított kiadási előirányzatát 70,7 M Ft-tal létrehozza.
 20. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „12. Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása” módosított kiadási előirányzatát 7.000 M Ft-tal létrehozza.
 21. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „14. Átadott pénzeszközök, támogatások” módosított kiadási előirányzatát 31,1 M Ft-tal létrehozza.
 22. A Médiatanács úgy dönt, hogy elfogadja és az Országgyűlés elé terjeszti a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. évi költségvetésének teljesüléséről készített beszámolót és annak indokolását

87.550,2 M Ft bevételi és
88.501,2 M Ft kiadási főösszeggel,
- 951,0 M Ft költségvetésen kívüli pénzeszköz-változással.

A beszámoló és annak indokolása a döntés elválaszthatatlan 1-2. mellékletét képezik