A Médiatanács 524/2017. (V. 23.) számú döntése

A Kalló Gyula által üzemeltetett Code FM – 88,7 állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Miskolc-Avas 88,7 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2017. április 3-9. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, a 64. § (1) bekezdésének g-h) pontjaiban, valamint a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2017. május 23.

A Médiatanács hatósági eljárást indít Kalló Gyulával (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Code FM – 88,7 állandó megnevezésű adón 2017. április 3-9. között a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében, a 66. § (4) bekezdésének g-h) pontjaiban, valamint a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában, továbbá az Mttv. 155. § (3) bekezdés a) pontja alapján kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot arról, hogy a vizsgált adáshéten sugárzott „ismeretlen zene” jelzéssel ellátott zeneművek magyar zeneműnek minősülnek-e, illetve milyen arányban minősülnek annak.