Értesítés építési engedély megadásáról – EE/12309/2017. számú határozat: Verseg 476. Hrsz-ú ingatlanon monopol csőtorony építése

Közzétéve: 2017. június 16.

Kérelmező: Magyar Telekom Nyrt.