Tájékoztató és dokumentumok a „Központi hozzáférés helyhez kötött nagykereskedelmi biztosítása tömegpiaci termékekhez” elnevezésű piacra vonatkozó határozattervezethez [3 (b)/2014. piac]

Közzétéve: 2017. augusztus 31.

Tárgy: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PC/17920-14/2017. számú határozattervezetei (3 (b)/2014. piac)

A határozattervezetre észrevételek 2017. szeptember 20-ig nyújthatók be.

(A határozattervezet teljes szövegét és függelékeit a jobb oldalon látható, „Kapcsolódó dokumentumok” dobozból elérhető PDF-dokumentumok tartalmazzák.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 40.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a „Központi hozzáférés helyhez kötött nagykereskedelmi biztosítása tömegpiaci termékekhez” (3 (b)/2014. piacok) elnevezésű piacra vonatkozó határozattervezetét.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érintheti, a tervezettel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján való közzétételt (2017. augusztus 31.) követő 20 napon belül írásban észrevételt tehet.

Az észrevételeket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 28/A. § (1) bekezdésében foglalt kapcsolattartási úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címezve kizárólag a megjelölt időpontig (2017. szeptember 20.) lehet benyújtani, a Hatóság csak ezen észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni.

Kérjük ugyanakkor, hogy a fenti módon a hatóság részére eljuttatott észrevételeket, javaslatokat a könnyebb feldolgozhatóság érdekében a 3b_piac@nmhh.hu címre is szíveskedjenek eljuttatni.

A határozattervezetben üzleti titokként megjelölt adatok a PC/17920-13/2017., a GFK Vásárlóerő Tanulmány adatait tartalmazó, az eljárás ügyfelei számára iratbetekintés során megismerhető adatok a PC/17920-15/2017. számú, illetve az egyes szolgáltatók (Magyar Telekom Távközlési Nyrt., Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt., UPC Magyarország Telekommunikációs Kft., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., PR-Telecom Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt.) egyedi adatait tartalmazó, az adott szolgáltató számára megismerhető adatok a PC/17920-16/2017., PC/17920-17/2017., PC/17920-18/2017., PC/17920-19/2017., PC/17920-20/2017., PC/17920-21/2017., PC/17920-22/2017. határozattervezetekben szerepelnek. A határozattervezet elkészítéséhez felhasznált adatok az iratanyagban fellelhetőek.

Tekintettel arra, hogy a határozattervezet, valamint a jelen eljáráshoz szorosan kapcsolódó 3 (a)/2014. piaci eljárás keretében közzétett PC/17915-14/2017. számú határozattervezet tartalma jelentős változásokat tartalmaz a hatályos 4/2007. piaci határozathoz (HF/44-11/2011. számú határozat), illetve 5/2007. piaci határozathoz (HF/56-13/2011. számú határozat) képest, a Hatóság a határozattervezetek könnyebb áttekintése érdekében összefoglalót készített, amely az előző határozatokhoz képest bekövetkezett főbb változásokat mutatja be. (A tájékoztatást a jobb oldalon látható, „Kapcsolódó dokumentumok” dobozból elérhető PDF-dokumentum tartalmazza.)