MN/38164-3/2016. számú határozat: műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése (Hír TV, „Magyarország élőben”, 2016. november 5.)

Hatósági döntés dátuma: 2017. február 13.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a HÍR Televízió Zrt.-vel (1033 Budapest, Szentendrei út 89-93., továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben, az általa üzemetetett HÍR TV csatorna 2016. november 5-én 9:05:45 órától sugárzott „Magyarország élőben” című műsorszáma tekintetében hivatalból lefolytatott eljárásban a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezés egy alkalommal történt megsértése miatt a Médiaszolgáltatót

felhívja,

hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.

A HIvatal figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a médiaigazgatásra vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 187. §-ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult.

E határozat ellen az annak közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.