A Médiatanács 1314/2017. (XI. 28.) számú döntése

A körzeti televíziós médiaszolgáltatók 2016. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata vonatkozásában az Alföld Kamera Debrecen Kft. bejelentésre tekintettel a jogutódlás tényének megállapítása

Hatósági döntés dátuma: 2017. november 28.

A Médiatanács az előterjesztésben foglalt végzés-tervezet elfogadásával az Mttv. 146. § (5) bekezdése alapján megállapította, hogy a PJ/15175/2017. ügyiratszámon folyamatban levő hatósági eljárásban az Alföld Kamera Debrecen Kft. jogelőd ügyfél helyébe az Energobuild Hungary Kft. jogutód lép.