Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CD/39838/2017: Nyírbéltek, SZ16682 Kossuth kódnevű távközlési torony

Közzétéve: 2018. január 9.

Kérelmező: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.