A Médiatanács 1392/2017. (XII. 19.) számú döntése

Szakhatósági eljárás vállalkozások összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában

Hatósági döntés dátuma: 2017. december 19.

A Médiatanács hatáskörének hiánya miatt a Ket. 45/A. § (3) bekezdése alapján megszünteti a szakhatósági eljárását, és erről tájékoztatja a Gazdasági Versenyhivatalt.