A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke közzétette az egyetemes szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására vonatkozó ajánlati felhívását

Közzétéve: 2018. január 19.

Tovább az ajánlati felhíváshoz

Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló NMHH rendelet alapján a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság elnöke folytatja le az egyetemes szolgáltatók kijelölésére irányuló eljárást az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás körébe tartozó szolgáltatáselemek nyújtása érdekében. A rendelet előírása szerint a korábbi – 2014-ben lefolytatott – kijelölési eljárás során az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. 117.§ c) pontja szerinti szolgáltatáselem (országos tudakozó szolgáltatás) vonatkozásában létrejött hatósági szerződésben a szolgáltatás nyújtására megállapított időtartam figyelembevételével az elnök legkésőbb 2018. április 30-ig megindítja az egyetemes szolgáltatók kijelölésére irányuló hatósági eljárást, melyet megelőzően az egyetemes szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására vonatkozó ajánlati felhívást kell közzétenni.

A jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve a mai napon az egyetemes szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására vonatkozó ajánlati felhívás jelenik meg az alábbi, az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás körébe tartozó szolgáltatáselemek tekintetében:

  • telefonhálózathoz a felhasználó lakóhelye, székhelye vagy telephelye szerint meghatározott helyen való – a jogszabályban meghatározott minőségi, funkcionalitásbeli követelményeknek eleget tevő – hozzáférés;
  • nyilvános telefonállomás működtetése;
  • országos belföldi tudakozó nyújtása;
  • előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele.

Az ajánlatokat az ajánlati felhívásban foglaltak szerint, 2018. március 19-ig, kizárólag személyesen, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. alatti székhelyén lehet benyújtani.