Értesítés építési engedély megadásáról – CD/39838-18/2017. számú határozat: Nyírbéltek (0397/3 hrsz.), SZ16682 Kossuth kódnevű antennatartó torony

Közzétéve: 2018. március 13.

Kérelmező: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.