Értesítés engedélyezési eljárás megindulásáról – EE/9786/2018. számú határozat: Szentmártonkáta, 0389/5.Hrsz.-ú ingatlanon PE34619 "Szentmártonkáta 31" kódnevő rácsos antennatartó szerkezet építése

Közzétéve: 2018. április 12.

Kérelmező: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.