Értesítés építési engedély megadásáról – EE/9786/2018. számú határozat: Szentmártonkáta, 0389/5.Hrsz.-ú ingatlanon PE34619 "Szentmártonkáta 31" kódnevő rácsos antennatartó szerkezet építése

Közzétéve: 2018. május 10.

Kérelmező: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.