Értesítés építési engedély megadásáról – EE/10259/2018. számú határozat: Aszód, 681/22.Hrsz.-ú ingatlanon PE15270 "Aszód torony" kódnevű rácsos antennatartó szerkezet építése

Közzétéve: 2018. május 14.

Kérelmező: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.