Értesítés építési engedély megadásáról – CD/15672-2/2018. számú határozat: a Szamosnet Kft. kérelmére indult elektronikus hírközlési építmény

Közzétéve: 2018. június 13.

Kérelmező: Szamosnet Kft.