Az NMHH Elnöke közzétette a bérelt vonali nagykereskedelmi piac piacelemzési határozattervezetét

Közzétéve: 2018. június 29.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 40.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a „Helyhez kötött magas minőségű hozzáférés nagykereskedelmi biztosítása” (4/2014. piac) elnevezésű piacra vonatkozó határozattervezetet.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érintheti, a tervezettel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Hatóság) honlapján való közzétételt (2018. június 29.) követő 20 napon belül írásban észrevételt tehet.

Az észrevételeket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 26. § (1) bekezdésében foglalt kapcsolattartási úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címezve kizárólag a megjelölt időpontig (2018. július 19.) lehet benyújtani, a Hatóság csak ezen észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni. Kérjük ugyanakkor, hogy a fenti módon a Hatóság részére eljuttatott észrevételeket, javaslatokat a könnyebb feldolgozhatóság érdekében a 4_2014_piac@nmhh.hu címre is szíveskedjenek eljuttatni.

Felhívjuk az észrevételezők figyelmét, hogy az Eht. 33. § (4) bekezdése alapján a benyújtott észrevételek nem minősülnek, nem minősíthetők üzleti titoknak.