Értesítés építési engedély megadásáról – CD/17949-13/2018. számú határozat: az MVMNet Távközlési Szolgáltató Zrt. kérelmére indult elektronikus hírközlési építmény

Közzétéve: 2018. augusztus 10.

Kérelmező: MVMNet Távközlési Szolgáltató Zrt.