A Médiatanács 1175/2018. (X. 30.) számú döntése

A HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Budapest Film Produkciós Kft. költségvetés és finanszírozási terv módosítására irányuló kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2018. október 30.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 246/2018. (III. 27.) számú döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Budapest Film Produkcós Kft. Menetrendcímű, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-4/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés és a finanszírozási terv módosítására vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján elfogadja, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy döntése meghozatala során nem vizsgálta, hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás igénybevételének alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással az NMHH Nemzeti Filmiroda közvetett állami támogatást megállapító végzésére. A Filmiroda kizárólagos jogosultsága – az Mktv. és a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet alapján – a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a médiaszolgáltatót és a Nemzeti Filmirodát.