A Médiatanács 1176/2018. (X. 30.) számú döntése

A NEUMANNJÁNOS2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról

Hatósági döntés dátuma: 2018. október 30.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az új, lekérhető (online) médiatartalmak mint közszolgálati műsorszámok gyártásának és közzétételének vissza nem térítendő támogatására meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg:

NEUMANNJÁNOS2018
Gajdics Ottó
Koltay Gábor
Sipos Szilvia

A Médiatanács a NEUMANNJÁNOS2018 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Koltay Gábort választja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2018. november 15-étől 2019. május 31-éig tart.

2.
A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 175.000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat,
b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint kösse meg,
c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő közzétételéről.