A Médiatanács 1223/2018. (XI. 6.) számú döntése

Az Mttv. 10. § (7) bekezdésének megsértése a HÍR TV Zrt. (Hír TV csatorna) vonatkozásában

Hatósági döntés dátuma: 2018. november 6.

A Médiatanács megállapítja, hogy a HÍR TV Zrt. által üzemeltetett Hír TV csatorna teletext oldalán 2018. augusztus 28-án közzétett saját műsorát közlő tartalommal a Médiaszolgáltató megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 10. § (7) bekezdésében foglaltakat, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 20.000,- Ft összegű bírsággal sújtja.