A Médiatanács 1251/2018. (XI. 13.) számú döntése

A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos médiaszolgáltatók 2018. augusztusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 33. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés megsértése a TOLNATÁJ Zrt. által üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatásban]

Hatósági döntés dátuma: 2018. november 13.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Tolnatáj TV állandó megnevezésű körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatásában 2018. augusztus 17. napján két alkalommal megsértette az Mttv. 33. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől.