A Médiatanács 1257/2018. (XI. 20.) számú döntése

A MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított SALTO Film Kft. költségvetés, valamint időtartam módosítására irányuló kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2018. november 20.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 49/2016. (I. 19.) számú döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított SALTO Film Kft. „Szimbiózis” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2016-25/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott

  • költségvetés módosítására vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján, valamint
  • az időtartam módosítására vonatkozó kérelmet

elfogadja, és hozzájárul, hogy a kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban (12 perc) készítse el, továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek mellett – a kérelem szerinti időtartamú változatot szerkessze adásba, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy döntése meghozatala során nem vizsgálta, hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás igénybevételének alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással az NMHH Nemzeti Filmiroda közvetett állami támogatást megállapító végzésére. A Filmiroda kizárólagos jogosultsága – az Mktv. és a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet alapján – a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a médiaszolgáltatót és a Nemzeti Filmirodát.