A Médiatanács 1265/2018. (XI. 20.) számú döntése

A Nyíregyháza 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2018. május 25-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes SUNSHINE RÁDIÓ Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2018. november 20.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Nyíregyháza 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2018. május 25-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1110/2018. (X. 11.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a SUNSHINE RÁDIÓ Kft., és a PJ/17003‑9/2018. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a pályázati felhívás 3.1.2. pontjában foglaltak alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a SHUNSHINE RÁDIÓ Kft.-vel a Nyíregyháza 99,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a pályázati ajánlatban foglaltaknak megfelelően.