A Médiatanács 1340/2018. (XII. 11.) számú döntése

A HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ENTERFILM Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2018. december 11.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2017. (III. 14.) számú döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ENTERFILM Kft. „Szelfi” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2017-35/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés-, finanszírozási terv, forgatókönyv-, valamint határidő-módosításra vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. július 1-jére, a beszámolási határidő 2019. szeptember 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2019. november 1-jére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy döntése meghozatala során nem vizsgálta, hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás igénybevételének alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással az NMHH Nemzeti Filmiroda közvetett állami támogatást megállapító végzésére. A Filmiroda kizárólagos jogosultsága – az Mktv. és a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet alapján – a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a médiaszolgáltatót és a Nemzeti Filmirodát.