Az NMHH Elnöke közzétette az Invitel Zrt. átengedési referenciaajánlata (INRUO) jóváhagyásáról szóló határozattervezetet

Közzétéve: 2018. december 19.

Tárgy: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PC/7642-19/2018. számú, az Invitel Távközlési Zrt. átengedési referenciaajánlata (INRUO) jóváhagyásának tárgyában hozott határozattervezete.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 40.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi az Invitel Távközlési Zrt. által a PC/17915-64/2017. és PC/17920-64/2017. számú határozatnak való megfelelés érdekében benyújtott  átengedési referenciaajánlat (INRUO) jóváhagyásának tárgyában hozott határozattervezetét, valamint a jóváhagyásra benyújtott referenciaajánlatot.

A tervezettel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapján való közzétételt (2018. december 19.) követő 20 napon belül bárki írásban megküldheti a tervezetre vonatkozó álláspontját, javaslatát, egyéb észrevételét (a továbbiakban: észrevétel).

Az észrevételeket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 26. § (1) bekezdésében foglalt kapcsolattartási úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címezve kizárólag a megjelölt időpontig (2019. január 8.) lehet benyújtani, a Hatóság csak ezen észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni. Kérjük ugyanakkor, hogy a fenti módon a Hatóság részére eljuttatott észrevételeket, javaslatokat a könnyebb feldolgozhatóság érdekében az inruo@nmhh.hu címre is szíveskedjenek eljuttatni.

Felhívjuk az észrevételezők figyelmét, hogy az Eht. 33. § (4) bekezdése alapján a benyújtott észrevételek nem minősülnek, nem minősíthetők üzleti titoknak.

A határozattervezetben üzleti titokként megjelölt adatok a PC/7642-18/2018. számú határozattervezetben szerepelnek.