A Médiatanács 31/2019. (I. 8.) számú döntése

A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületével megkötött közigazgatási szerződés módosításáról

Hatósági döntés dátuma: 2019. január 8.

A Médiatanács elfogadja a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületével kötött közigazgatási szerződés és annak 1. számú mellékletének módosítását az előterjesztéshez csatolt tervezet szerint, egyúttal felkéri a Médiatanács elnökét a szerződésmódosítás aláírására.