PC/12186-34/2018. számú határozattervezet

Közzétéve: 2019. január 14.

Tárgy: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PC/12186-34/2018. számú határozattervezete (4/2014. piac)

(A határozattervezet teljes szövegét a jobb oldalon látható, „Kapcsolódó dokumentumok” dobozból elérhető PDF-dokumentum tartalmazza.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke – az Európai Bizottság Eht. 71. §-a szerinti eljárásának lefolytatását követően – mérlegelése alapján az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 40.§-ban foglaltak szerint ismételten közzéteszi a „Helyhez kötött magas minőségű hozzáférés nagykereskedelmi biztosítása” (4/2014. piac) elnevezésű piacra vonatkozó határozattervezetét.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érintheti, a tervezettel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Hatóság) honlapján való közzétételt (2019. január 14.) követő 20 napon belül írásban észrevételt tehet.

Az észrevételeket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 26. § (1) bekezdésében foglalt kapcsolattartási úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címezve kizárólag a megjelölt időpontig (2019. február 3.) lehet benyújtani, a Hatóság csak ezen észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni.

Kérjük ugyanakkor, hogy a fenti módon a Hatóság részére eljuttatott észrevételeket, javaslatokat a könnyebb feldolgozhatóság érdekében a 4_2014_piac@nmhh.hu címre is szíveskedjenek eljuttatni.

Felhívjuk az észrevételezők figyelmét, hogy az Eht. 33. § (4) bekezdése alapján a benyújtott észrevételek nem minősülnek, nem minősíthetők üzleti titoknak.

A határozattervezetben üzleti titokként megjelölt adatok a PC/12186-33/2018. számú határozattervezetben szerepelnek. A határozattervezet elkészítéséhez felhasznált adatok az iratanyagban fellelhetőek.