Értesítés építési engedély megadásáról – CP/30865-3/2019. számú határozat: FE-0252 Sárszentmiklós kódnevű, Sárbogárd külterület 0884/36 hrsz-ú ingatlanon Telenor távközlési antennatartó acél torony

Közzétéve: 2019. december 2.

Kérelmező: Telenor Magyarország Zrt.