2014. január 1-jétől változik a helyhez kötött hívásvégződtetés szolgáltatás díja

2014. január 1-jével hatályba lépett az egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban nyújtott hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás 0,40 Ft/perc mértékű díja.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke tájékoztatja az érintetteket, hogy a 2013. november 11-én kelt, HF/25016-187/2012. számú határozat (a továbbiakban: 3. piaci határozat) rendelkező részének I. C/1-3. pontjában foglaltak szerint az egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban nyújtott

hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás 0,40 Ft/perc mértékű díja 2014. január 1-jével hatályba lépett,

és e naptól kezdve, minden kötelezett szolgáltató által alkalmazandó.

Az egységes mértékű díj hatályba lépése és alkalmazásának kötelezettsége a 3. piaci határozat rendelkező része I. C/1-3. pontjának (ii) bekezdésén alapul, tekintettel arra, hogy az 1., 2. és 3. számú érintett piacokon jelentős piaci erejűként azonosított szolgáltatók hatályos referenciaajánlatának hivatalbóli módosítása tárgyában hozott, utolsóként kiadott határozat közlésére 2013. december 30-án sor került.