Folyamatos egyeztetés a globális spektrumfelhasználásról

Budapest, Hotel Helia
1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.
2016. szeptember 12–16.

Négy almunkacsoportban, stratégiai témában egyeztetett közel száz szakértő Budapesten a CEPT ECC PT1 munkacsoport 53. értekezletén szeptember 12-16. között

_IC_5074.jpg

Egyebek mellett elindult a felkészülés a 2019. évi WRC értekezletre az 5G frekvenciasávok vizsgálatával kapcsolatos feladatok és prioritások kijelölésével, több frekvenciasávra módosították a nemzetközi koordinációs ajánlásokat, kidolgozták a mobil rendszereken alapuló gép-gép közötti kommunikáció bevezetését szabályozó jelentést, a szélessávú mozgószolgálati alkalmazások és a műholdas szolgálatok közötti zavartatások elkerüléséhez szükséges műszaki szabályozási dokumentumokat fogadtak el.

A 4. és 5. generációs mobil rendszerek – az LTE, 5G vagy a Nemzetközi Távközlési Egyesület által használt terminológiának megfelelően IMT, IMT-2020 – számára szükséges frekvencia spektrum európai szintű harmonizációjával és a globális frekvencia felhasználás lehetőségével foglalkozott a Budapesten.

A CEPT (Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete) ECC PT1 munkacsoportja fontos szerepet játszik a 4. és 5. generációs mozgószolgálati alkalmazások fejlődését elősegítő európai szintű műszaki szabályozási és frekvenciagazdálkodási feltételek kidolgozásában, egyik fő feladata a mobil rendszerek számára felosztott frekvenciaspektrum európai szintű harmonizált felhasználásához szükséges műszaki feltételek kidolgozása. A munkacsoport múlt heti napirendjén szerepelt az 1,5 GHz-es sávban a mobil és egyéb szolgálatok együttélését biztosító kompatibilitási vizsgálatok lefolytatása és az erre vonatkozó műszaki jelentés elfogadása, a mobil hálózatokkal megvalósuló M2M (gép-gép közötti kommunikáció) alkalmazásokra vonatkozó ECC jelentés összeállítása, valamint a nemzetközi frekvenciakoordinációs megállapodásokat támogató több ECC ajánlás módosítása és elfogadása.

_IC_5062.jpg

A PT1 munkacsoporton belül zajlik továbbá a soron következő WRC-19 Rádiótávközlési Világértekezlet mozgószolgálatot érintő napirendi pontjaival kapcsolatos európai szintű felkészülés, melynek fő célja az IMT 2020 (közismertebben 5 G) témával kapcsolatos közös CEPT álláspont kialakítása. A budapesti értekezleten megkezdődött a  témával kapcsolatos napirendi pontok részletes vizsgálata, mely magában foglalta az IMT 2020 spektrumigények felmérését, a műszaki kritériumok meghatározását és a kompatibilitási vizsgálatokat, valamint az ITU érintett munkacsoportjai számára készített CEPT állásfoglalások kidolgozását és elfogadását.

_IC_5028.jpg

Előadók

  • Vári Péter Vári Péter a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság műszaki főigazgató-helyettese NMHH