Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

Felettes, felügyeleti, fellebezés elbírálására jogosult szervek

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (a továbbiakban: NMHH) a médiát és hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésének megfelelően az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. (a továbbiakban: Eht.) 9. §-a hozta létre. Az NMHH a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja alapján a 2011. január 1-jén hatályba lépett, médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 109. § (1) bekezdésében meghatározottan önálló szabályozó szerv, amely kizárólag a törvényeknek van alárendelve. Az NMHH Elnöke az Mttv. 109. § (4) bekezdése értelmében évente beszámol a Hatóság tevékenységéről az Országgyűlésnek. Az NMHH-ra vonatkozó hatályos szabályokat az Eht. és az Mttv. tartalmazza.

Az Eht. alapján a Hivatal által hozott elsőfokú hatósági döntés ellen az Eht. 44. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az NMHH Elnökéhez fellebbezhet, kivéve azon döntéseket, amelyek ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) vagy az Eht. alapján nincs helye fellebbezésnek.

A Hivatal Mttv. szerinti hatósági döntése ellen az ügyfél - az Mttv. 165. § (1) bekezdése értelmében - a Médiatanácshoz fellebbezhet, ide nem értve azon döntéseket, amelyek ellen a Ket. vagy az Mttv. alapján nincs helye fellebbezésnek.