Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

Tanulmányok, felmérések (azonosítógazdálkodás)

A NMHH munkája során véleményeinek, álláspontjainak kialakításához ügyfelei igényeinek megismerésén, a jogszabályi kötelezettségek és a nemzetközi előírások, ajánlások figyelembe vételén túl, saját szakembergárdájának ismereteit gyakran egészíti ki, illetve fejleszti szakirodalmi forrásokból. Ilyennek tekinthetők azok a tanulmányok is, melyek elkészítésére a NMHH az adott szakterület szakértőit kéri fel.

E tanulmányok nem tükrözik automatikusan a NMHH álláspontját.

 1. PDF fájl (120x80)Felmérés-előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről

  2012.07.20. 11:25 • Forrás: Azonosítógazdálkodási osztály, Frekvencia- és azonosítógazdálkodási főosztály

  Készítette: a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke, 2012. június. | A tanulmány az eszközök közötti (Machine-to-Machine, M2M) alkalmazások azonosító igényeinek felméréséhez és az M2M alkalmazások számozási kérdéseinek vizsgálatához a hatóság megbízásából készült. Összefoglalja az M2M kommunikáció technológiáit, szabványosításának az azonosító-gazdálkodást érintő eredményeit, a CEPT vonatkozó felméréseit és ajánlásait, az M2M kommunikáció már látható alkalmazási köreit és várható számkapacitás igényét, valamint megfontolásokat tesz és alternatívákat fogalmaz meg a számkapacitás igény kielégítésére.

 2. Word fájl, Open Office, dokumentum (120x80)Kérdőív az M2M alkalmazásokról

  2012.07.20. 11:21 • Forrás: Azonosítógazdálkodási osztály, Frekvencia- és azonosítógazdálkodási főosztály

  A hazai megoldások kialakításához a távközlési szolgáltatók, a jelenlegi és potenciális M2M alkalmazók és az érintett szakmai szervezetek körében végzendő felméréshez három kérdéskört, összesen 26 kérdést alakítottunk ki, véleményt kérve a jelenlegi és a potenciális jövőbeni hazai M2M alkalmazásokról, a lehetséges M2M számozási megoldásokról, valamint a mobil internet kapcsolódó számozási problémáiról. Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet 2012. szeptember 20-ig a következő címre küldjék meg: numbering@nmhh.hu.

 3. PDF fájl (120x80)Számhordozhatósági központi referencia adatbázis - tanulmány

  2004.02.06. 10:51 • Forrás: Azonosítógazdálkodási osztály

  (BME TTT Munkacsoport, 2003. február) Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a központi referencia adatbázis (KRA) létrehozásával és működtetésével az NHH-et bízta meg. A tanulmány felsorolja az NHH által működtetett KRA funkcionális követelményeit, javaslatot tesz az adatstruktúrára és méretezésre, valamint ismerteti a KRA tartalmának védelmére alkalmazható különböző szempontú biztonsági módszereket és megoldásokat.

 4. PDF fájl (120x80)A mobil számhordozhatóság megvalósításának műszaki elemzése

  2004.02.04. 10:47 • Forrás: Azonosítógazdálkodási osztály

  (HTE Munkacsoport, 2002) A mobil számhordozhatóság megvalósítása az EU tagországok számára 2003. július 25-étől kötelező. A kötelezettség a csatlakozás időpontjától - 2004. május 1-étől - Magyarországra is érvényes lesz. A tanulmány elemzi a mobil számhordozhatóság bevezetésének műszaki feltételeit, alapot nyújt a gazdasági feltételek kidolgozásához, valamint javaslatokat tartalmaz a szabályozáshoz.

 5. PDF fájl (120x80)Nemzeti számhordozhatósági Adatbázis - Megvalósíthatósági tanulmány

  2004.02.02. 10:46 • Forrás: Azonosítógazdálkodási osztály

  (BME TTT Munkacsoport, 2002. április) A számhordozhatóság megvalósításához szükség van egy adatbázisra, amely összegyűjti és a szolgáltatóknak eljuttatja a hordozott számokra vonatkozó adatokat a hívások megfelelő irányításához. A megvalósíthatósági tanulmány a nemzetközi példák alapján vizsgálja az adatbázis felépítését, funkcióit és további funkciók ellátásának lehetőségét. Elemzi az adatbázis működtetését végző szervezet, az általa nyújtott szolgáltatás és a finanszírozás összefüggéseit hatósági, üzleti és nonprofit elven való szolgáltatás esetén.

 6. PDF fájl (120x80)A szolgáltató választás és a számhordozhatóság szolgáltatások megvalósításának műszaki elemzése I. rész

  2004.01.31. 10:45 • Forrás: Azonosítógazdálkodási osztály

  (HTE Munkacsoport, 2001. december) A számhordozhatóság megvalósítását a földrajzi számokra a Hírközlési törvény írja elő. A tanulmány meghatározza, hogy a számhordozhatósági kötelezettség milyen számokra, mely szolgáltatókra vonatkozik és milyen feltételekkel, elemzi a műszaki megvalósítás, a szolgáltatók közötti költségmegosztás, a számhordozási eljárás lehetséges módszereit, javaslatot tesz ezekre, a hívásirányítási felelősség viselésére, valamint egy központi referencia adatbázis létrehozására, amely a hordozott számokra vonatkozó irányítási információkat tartalmazza.

 7. PDF fájl (120x80)A szolgáltató választás és a számhordozhatóság szolgáltatások megvalósításának műszaki elemzése II. rész

  2004.01.30. 10:44 • Forrás: Azonosítógazdálkodási osztály

  (HTE Munkacsoport, 2001. december) A szolgáltató választást, mely lehetővé teszi, hogy az előfizető a számára legkedvezőbb belföldi és nemzetközi közvetítő szolgáltatót válassza, a Hírközlési törvény 2001. december 23-ától teszi kötelezővé. A tanulmány célja a szolgáltató választás bevezetésének műszaki, gazdasági, jogi feltételeinek kidolgozása, és javaslat készítése a megvalósíthatóságra. A tanulmány javaslatot ad arra is, hogy a szolgáltató választást meghatározó kormányrendelet kidolgozásán kívül milyen más jogszabályokat és mily módon kell módosítani.

 8. PDF fájl (120x80)A magyar számozási rendszer középtávú fejlesztése

  2004.01.29. 10:43 • Forrás: Azonosítógazdálkodási osztály

  (HTE Munkacsoport, 2000. december)A tanulmány célja olyan középtávú fejlesztési program kidolgozása, amely megvalósítható fejlesztési javaslatot ad a verseny feltételeit megteremtő, az Európai Unió számozási követelményeihez illeszkedő, számozási rendszer kialakítására. A számozási rendszer a számstruktúrát és tárcsázási módokat, egyes különleges kezelésű számok megoldását, valamint néhány sajátos technikájú illetve célú hálózat E.164-es számokkal való elérését tartalmazza, amelyek megoldása a számozási terv alapját képezik.

 9. PDF fájl (120x80)A számozás szabályozás hazai elveinek megalapozása - Elemző és rendszerező tanulmány I. kötet

  2003.06.26. 10:42 • Forrás: Azonosítógazdálkodási osztály

  (HTE Munkacsoport, 1999. december) A tanulmány első része áttekinti a számozás szabályozásának nemzetközi eredményeit, tapasztalatait és irányait, különös tekintettel az ETO európai harmonizációt elősegítő munkáira és ajánlásaira, valamint hosszútávú, stratégiai elemzéseire, kitekintve a konvergencia kihatásaira, a címzés kérdéseire is.

 10. PDF fájl (120x80)A számozás szabályozás hazai elveinek megalapozása - Elemző és rendszerező tanulmány II. kötet

  2003.06.26. 10:40 • Forrás: Azonosítógazdálkodási osztály

  (HTE Munkacsoport, 1999. december) A tanulmány második része a hazai távbeszélő alapú számozási rendszer középtávú kereteit tárgyalja, az alapelvek megvalósítását szem előtt tartva elemzi a keretek kialakítását szolgáló alternatívákat és döntési javaslatokat tesz, majd felvázolja az egységes számozási struktúra kialakításából és az európai számozási-címzési stratégiából származó tendenciákat, a várható feladatokat, döntési alternatívákat.