Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az NMHH alaptevékenyége

NMHH-logó (120x80)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak a vonatkozó törvényekben meghatározott legfontosabb funkciói, feladatai.

Szervezeti és működési szabályzat

Dokumentáció ikon (80x64)

Az NMHH elnöke által kiadott, 26/2013. számú elnöki utasítás címet viselő dokumentum 2013. október 31-től hatályos.

Az NMHH éves munkaterve

Working, activity icon (80x64)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve jogelődei éves munkaterveit itt találja meg.

Felügyeleti és ellenőrzési tervek

Monitoring, transparency, nagyító (80x64)

Az itt megjelenő dokumentumokat minden év elején teszi közzé a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

Az NMHH elnökének rendeletei

NMHH-rendeletek logo (80x64)

Kihirdetett/hatályos rendeletek, a társadalmi egyeztetés alatt álló és a már egyeztetett rendelet-tervezetek, hatályukat vesztett rendeletek.

NMHH-közlemények, hirdetmények

Közlemények almenükép (80x64)

Eljárási hirdetmények | egyeztetés az érdekeltekkel | árverések és pályázatok | frekvenciatervek | nyilvános meghallgatások, konzultációk | referenciaajánlatok.

Eljárások, ügyintézés, űrlapok

Hatósági eljárás indítása kis menükép (80x64)

Az NMHH eljárási tájékoztatói | Hatósági eljárás kezdeményezése elektronikus űrlapon | Letölthető adatlapok, nyomtatványok papír alapú ügyintézéshez.

Közérdekű adatok igénylése

Monitoring, transparency, nagyító (80x64)

Az NMHH az alábbi adatokat, információkat és tájékoztatókat a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 1. sz. melléklet II/13. pontja alapján teszi közzé.

A Médiatanács ügyrendje

Ülés, ügyrend almenükép (80x64)

Az NMHH Médiatanácsa a 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 131. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

A Médiatanács ülései, határozatai

Ülés, ügyrend almenükép (80x64)

Az NMHH Médiatanácsa üléseinek dátuma, az ülések napirendje, az ülésen hozott határozatok és az ülés jegyzőkönyve.

Médiaszolgáltatási pályázatok

Pályázatok almenükép (80x64)

A Médiatanács (illetve jogelődje, az ORTT) által médiaszolgáltatási jogosultságokra kiírt, folyamatban lévő és lezárt pályázatok.

A szerv nyilvántartásai

Adatnyilvántartás, adatbázis ikon (80x64)

Szolgáltatók és szolgáltatások, építmények és termékek nyilvántartása | E-aláírással, szolgáltatás-minőséggel kapcsolatos nyilvántartások | Online adatbázisból nem elérhető, letölthető nyilvántartások.

Működési statisztika

Statisztika almenükép (80x64)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tevékenységére vonatkozó, a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvényen alapuló statisztikai adatgyűjtések eredményei.

Országgyűlési beszámolók

Ikon – parlamenti beszámolók (80x64)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. évi tevékeny- ségéről szóló parlamenti anyag.