A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal feladata és tagjai

Legutóbb frissítve: 2021. december 22.

A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztalt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke, Karas Monika hozta létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. pontja felhatalmazása alapján.

A 21 tagú tanácsadó testület célja, hogy ösztönözze a kiskorúak védelmét a világhálón, és támogassa a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének munkáját. Ennek érdekében állásfoglalásokat, ajánlásokat dolgoz ki a gyermekbarát internetezés elterjesztésére, így a szűrőszoftverek hatékony alkalmazására is, valamint a gyerekek és szüleik médiatudatosságának növelésére. A szervezetnek nincs hatásköre kötelező erejű jogi normák megalkotására, az önszabályozás és a jó gyakorlatok ösztönzésével azonban hatékony szereplővé válhat a médiaszabályozásban. A grémium egyedi ügyeket is jogosult megvizsgálni. Bárki fordulhat hozzájuk, aki azt tapasztalja, hogy a tartalomszolgáltató gyermekvédelmi szempontok figyelmen kívül hagyásával tesz közzé olyan információkat, amelyek súlyosan károsíthatják a kiskorúak szellemi, lelki fejlődését például erőszak kegyetlen vagy a szexualitás naturális ábrázolásával.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke két tagot és a testület elnökét saját jelölés alapján, nyolc-nyolc tagot a gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetek, illetve az internetpiaci szakmai szövetségek ajánlásai, két tagot az illetékes minisztériumok javaslata alapján nevezett ki a törvényi rendelkezéseknek megfelelően. A kerekasztal elnöke és a húsz tag három évre nyerik el megbízásukat, munkájukért díjazásban nem részesülnek.

A kerekasztal 2020-as munkáját nagyban lassította és nehezítette a koronavírus-járvány. A tagságban azonban már ekkor megjelent az a szándék, hogy a kerekasztal a tagszervezetek bővítésén keresztül kiszélesítse a társadalmi párbeszéd lehetőségeit. Ennek nyomán 2021-ben elindult egy jelölési folyamat, amelynek eredménye júniusra érett be: ekkor tartották meg a megújult kerekasztal első ülését. Ezen az új tagok már megkezdték a felkészülést a szintén júniusban hatályba lépő új gyermekvédelmi törvény, a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény nyomán jelentkező új feladatokra. Szintén a megújulási folyamat része, hogy 2021 szeptemberétől a kerekasztal elnöki tisztjét dr. Némethy Zsuzsanna látja el.

A GYERMEKVÉDELMI INTERNET-KEREKASZTAL AKTUÁLIS TAGSÁGA

 1. Dr. Némethy Zsuzsanna, NMHH, a kerekasztal elnöke
 2. Dr. Csalár Dorina, NMHH
 3. Pelle Veronika, NMHH
 4. Dr. Baracsi Katalin, Katolikus Ifjúsági Felnőttképzési Egyesület
 5. Dr. Csömör Magdolna, Hírközlési Érdekegyeztető Tanács
 6. Dr. Gaskóné Nagy Erika, Digitális Gyermekvédelmi Stratégia
 7. Gulyás István, Innovációs és Technológiai Minisztérium
 8. Kéry Ferenc, Magyar Kábelkommunikációs Szövetség
 9. Kőrösné dr. Mikis Márta, Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
 10. Mészáros Antónia, UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány
 11. Molnár László, Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület
 12. Dr. Németh Ádám, Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
 13. Dr. Potecz Judit, Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete
 14. Dr. Pócsik Ilona, Mediasmart Egyesület
 15. Dr. Hegyesi Imre, Belügyminisztérium
 16. Szenthe-Tormássi Anna, Katolikus Pedagógiai Intézet
 17. Dr. Szilágyi Zsuzsanna, Magyar Lapkiadók Egyesülete
 18. Táler Orsolya, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
 19. Thaisz Miklós, Magyar Diáksport Szövetség
 20. Tibenszky Móni Lisa, Felelős Szülők Iskolája
 21. Ványi Lászlóné, Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ