Kulturális teszt a Filmiroda eljárásaiban

Filmgyártási és filmterjesztési célú állami támogatások igénylése

Filmgyártási célú állami támogatások igénylése

A kulturális teszt benyújtható önálló eljárás keretében, általános igazgatási szolgáltatási díj ellenében, melynek nem előfeltétele a filmelőállító/filmgyártó regisztrációja, a „mozgóképszakmai személy vagy szervezet regisztráció” elnevezésű hatósági eljárás keretében. Tájékoztatjuk, hogy önmagában, a kulturális követelményrendszernek való megfelelés nem jogosít állami támogatás igénybevételére. Az eljárás illetékköteles, melyet 2.200 - Ft illetékbélyeg formájában kell megfizetni.

Filmgyártási célú közvetlen állami támogatás igénybevétele esetén, a Filmiroda a „filmalkotás magyar részvételi arányok alapján történő besorolása” elnevezésű hatósági eljárás keretén belül végzi a kulturális követelmények vizsgálatát a filmalkotásra vonatkozóan, és a két vizsgált ügyről egy határozatban hoz döntést.  Amennyiben a besorolási eljárás keretében nyújtják be a kulturális tesztet, mentesülnek az illeték fizetése (2.200 - Ft illetékbélyeg) alól.

Filmgyártási célú kizárólag közvetett állami támogatás igénybevétele esetén, a Filmiroda a „támogatásra jogosultság igazolása” elnevezésű hatósági eljárás keretén belül végzi a kulturális követelmények vizsgálatát a filmalkotásra vonatkozóan, és a két vizsgált ügyről egy határozatban hoz döntést. Amennyiben az említett eljárás keretében nyújtják be a kulturális tesztet, mentesülnek az illeték fizetése (2.200 - Ft illetékbélyeg) alól.Tájékoztatjuk, hogy ha  a filmelőállító/filmgyártó közvetlen és közvetett támogatást is igényel, a kulturális teszt vizsgálata a közvetlen állami támogatás igénybevételére jogosító besorolási eljárással egyidejűleg történik.

Filmterjesztési célú állami támogatások igénylése

A Filmiroda a művészi értékű vagy kulturális jelentőségük miatt támogatásra érdemes filmalkotásoknak, terjesztésük elősegítése céljából a filmalkotás előállítójának vagy terjesztőjének kérelmére „art” minősítést adhat. Amennyiben a filmelőállító/filmgyártó/forgalmazó kérelmezi a filmalkotás „art” besorolását, csak a kulturális követelményrendszernek megfelelő kulturális teszt benyújtásával együtt teheti. Ebben az esetben a Mktv. 12/B. §-ban meghatározott táblázatot csak a-h pontig kell kitöltenie, melyről a filmszakmai bizottság ülés keretében dönt a besorolási eljárás során. Tájékoztatjuk, hogy ha az említett eljárás keretében nyújtják be a kulturális tesztet, mentesülnek az illeték fizetése (2.200 - Ft illetékbélyeg) alól.

Amennyiben a filmelőállító/filmgyártó/forgalmazó nem nyújt be kérelmet a Filmirodánál „art” besorolási eljárás lefolytatására, de már rendelkezik korhatár besorolási határozattal, és magyar filmalkotással pályázni szeretne valamely támogató szervnél filmforgalmazási célú közvetlen támogatásra, akkor kötelezően be kell nyújtania a Filmirodába az Mktv. 12/B. §-ban meghatározott táblázat összes pontja alapján kitöltött kulturális tesztet. Az eljárás illetékköteles, melyet 2.200 - Ft illetékbélyeg formájában kell megfizetni.