NMHH: Egyszereplős marad a magyar egyetemes postai piac

Közzétéve: 2015. április 7.

null

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elutasította a City Mail Hungary Kft. engedélykérelmét az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások nyújtására, mert a cég nem felel meg valamennyi előírt jogszabályi feltételnek.

A City Mail Hungary Kft. engedélykérelmet nyújtott be a hatósághoz, hogy bejelentett postai szolgáltatási tevékenységén túl egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatást is elláthasson Magyarországon. A szolgáltatói engedélykérelem elbírálásához a törvény által előírt összetett követelményrendszer körültekintő és alapos vizsgálata során az NMHH megállapította, hogy a szolgáltató megbízható – Budapest teljes közigazgatási területén kézbesítést ellátó – teljesítőképességéhez szükséges feltételek, valamint a szolgáltatás tárgyi feltételei nem biztosítottak, továbbá általános szerződési feltételei sincsenek összhangban a jogszabályi rendelkezésekkel, így egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatóként nem felel meg a jogszabályban rögzített követelményeknek. Emiatt a City Mail Hungary Kft. engedélyhez kötött postai tevékenységet egyelőre nem végezhet, az eddigi bejelentés alapján végezhető postai tevékenységeit (futárposta-szolgáltatás, expressz postai szolgáltatás, egyéb postai, futárpostai tevékenység) azonban zavartalanul folytathatja.

Az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatás nyújtás lehetőségének vizsgálata

Egy vállalkozás engedélyhez kötött szolgáltatási tevékenységének megkezdéséhez az szükséges, hogy a cég maradéktalanul megfeleljen azoknak a jogszabályokban előírt feltételeknek, amelyek a postai tevékenységet ellátó cégek átlátható működését és az általuk nyújtani kívánt szolgáltatás biztonságát megfelelően garantálják. Azért, hogy ezek a feltételek teljesüljenek, a piacra belépni kívánó cégek engedélykérelmét az NMHH ellenőrzi.

A hazai postai szolgáltatásokat igénybe vevők érdekében az NMHH kiemelt feladatának tekinti a postai liberalizációról szóló törvényben foglaltak maradéktalan érvényesítését, ezért eddigi gyakorlatával összhangban a jövőben is azt kívánja elősegíteni, hogy a hazai postai szolgáltatásokban szerepet vállaló gazdálkodó szervezetek minden tekintetben, maradéktalanul megfeleljenek az uniós és magyar jogszabályokban rögzített feltételeknek.