Forgalmazói tevékenységet folytató természetes, illetve jogi személyek nyilvántartása

Legutóbb frissítve: 2021. december 20.

  • Nyilvántartási szám
  • Nyilvántartásba történő bejegyzés kelte
  • Cégnév/Név
  • Székhely/Lakóhely
  • Cégjegyzékszám / nyilvántartási szám
  • Adószám
  • Forgalmazói tevékenység típusa: Mozifilmek forgalmazása és/vagy Filmalkotások adathordozón történő forgalmazása
  • A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató adatai (Állampolgársága/honossága, A honosság szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezése, A honosság szerinti EGT-állam nyilvántartásának száma, Letelepedés szerinti EGT állam, Engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezése, Engedélyének száma vagy nyilvántartási száma, Bejelentés időtartama)